+90 532 156 7875
Eti Mah. Gazi İş Merkezi 1/79 Maltepe Çankaya/Ankara

İlleez Hukuk Bürosu
Ankara Ağır Ceza Avukatı

title icon
Ankara Ağır Ceza Avukatı

İlleez Hukuk

Ankara ağır ceza avukatı ve idare hukuku avukatı İlleez Hukuk olarak hizmet vermektedir. Sizleri Ankara ağır ceza davalarında temsil etmek bizler için onur ve gurur duyarız.

title icon
İlleez Hukuk

Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, bir kamu hukuku bölümüdür. Suç ve ceza kavramları üzerine çalışmaktadır. Söz konusu hukuk alanı Genel ceza hukuku ve Özel ceza hukuku olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Genel ceza hukukunun ilgilendiği konular şu şekildedir: maddi ve manevi unsurlarla birlikte suçun tanımlar, ceza hukukunun genel ilkeleriyle ilgilenir, ceza kavramının ne olduğu üzerinde durur, suçu ve cezayı azaltan ya da ortadan kaldıran durumları araştırır.

İdare Hukuku

İdare hukuku, idari faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için olmazsa olmaz birimler vardır: idari teşkilat, personel, taşınır ve taşınmaz mallar. Bir de bu birimlerle yürütülen idari faaliyetler sonucu ortaya çıkan idari işler ve eylemler mevcuttur. Kamu hukukunun dallarından olan idare hukuku bu idari işlemler ve eylemler sonucu oluşan alanı düzenleyen bir rejim olmaktadır. Buna göre belli bir karaktere sahiptir. Bireyin şahsına tanınan hak ve hürriyetlerin dengeli biçimde olmasını sağlamaktadır.

Asker, Polis ve diğer memur işlemleri

Asker, polis ve diğer memur işlemleri ile ilgili olarak görevden uzaklaştırma hizmetlerinin sınırları kapsamında görevleri başında kalmaları sakıncalı bir durum oluşturan kişiler hakkında uygulanan geçici bir hükümdür. Görevden uzaklaştırma durumu 657 sayılı kanunun 137. Maddesinde belirtilen devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda asker, polis ve diğer memur işlemleri hakkında görevden uzaklaştırma gerekli görülen bir tedbir durumudur […]

Anayasa Hukuku

Anayasa hukuku, ulus devletler ve diğer önemli kurucu ve temel yasalarla ilgili çalışmaları bünyesinde barındırmaktadır. Anayasalar bütün hükûmetler için önemli bir çatı oluşturur. Ayrıca anayasalar otorite, yeni yasa ve düzenlemelerin yapılmasında siyasi yapıların işlevlerini sınırlandırabilir veya tanımlayabilir çünkü hiyerarşinin en üstünde yer almaktadırlar.

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileyi ilgilendiren tüm konuları ele alan ve Türk Medeni Kanunu’na tabi olan hukuk birimidir. Bu nedenle boşanma sebebi ne olursa olsun dava aile mahkemesi kapsamında görülür. Aile mahkemesi yerleşim yerinde değilse, boşanma ve ayrılık davaları asliye hukuk mahkemesinde açılabilir. Boşanma sebepleri de Türk Medeni Kanunu kapsamına göre düzenlenmiştir.

İş Hukuku

İş hukuku genel anlamda iş ilişkisini ve işle ilgili durumları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Günlük yaşamda bireyler arasında çeşitli amaçlarla iş ilişkisi üzerinden ortaya çıkan meslekler mevcuttur. Bu meslekler aracılığıyla kişiler başkalarının yararına olacak eylemleri yerine getirmektedir.

Ağır Ceza Davası Beraat alma yüzdesi
Asliye ceza davası beraat alma yüzdesi
İcra takibi tahsilat yüzdesi
Dava sonuçlandırma yüzdesi
Uzlaştırma yüzdesi
Ankara Ağır Ceza Avukatı

Ankara ve çevre illerinde ağır ceza avukatı olarak sizleri davalarınızda temsil ediyoruz. Ağır ceza davalarında İlleez Hukuk her zaman yanınızdadır.

Profesyonel Ve Deneyimli Avukat Kadrosu

Ankara ilinde İlleez Hukuk bürosu olarak profesyonel ve deneyimli avukat kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Ankara Ceza Avukatı

Ankara Çankaya ceza avukatı olarak ceza dosyalarınızla birebir ilgileniyoruz. Hem avukatlık olarak hem de danışmanlık olarak hizmet vermekteyiz.

Ankara Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı; Ceza Hukukundan doğan işlem, uyuşmazlık ve yargılamalarda müdafaa faaliyetini üstlenerek adilane bir yargılamanın tezahür etmesini sağlar. Bir diğer ifade ile hakikatin tezahür etmesinin bir bakıma teminatıdır. Ceza Hukukuna hakim başarılı bir avukatı kişinin yaşamına müspet manada büyük bir fayda sağlayabilir. Zira ceza yargılamaları neticesinde kişinin hürriyetini kısıtlayıcı çok ağır cezai yaptırımlar söz konusudur. Soruşturma ve kovuşturma sürecinden başlayarak yargılama neticesinde verilecek kararın kesinleşmesine değin alternatif çözüm yolları üreterek hak ve hukukun en adil şekilde meydana çıkması için ciddi bir çalışma sarf edecek ceza avukatı, ifa ettiği görev itibariyle özenle seçilmelidir. İlleez Hukuk çatısı altında ceza yargılamalarında deneyim kazanmış başarılı ceza avukatları bu noktada gereken hukuki desteği en kapsamlı biçimde sağlamaktadır.

İlleez hukuk bürosu Ankara’da Çankaya Ağır Ceza Avukatı olarak aktif bir şekilde hukuksal danışmanlık hizmetlerine devam ettirmektedir. Ağır ceza avukatları ücretleri merak konusu olsa da aslında her dosyanın, her olayın ayrı ücretlendirmesi olmaktadır. En iyi ağır ceza avukatı diye bir tabir bizce yoktur. Her avukat kendi dalında başarılıdır. Bizler de sizlere bir nebze de olsa yol gösterebiliyorsak ne mutlu bize.

 

 

 

Ankara barosuna kayıtlı ağır ceza avukatları olarak İlleez hukuk bürosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Ankara ceza avukatı ücretleri sabit değildir. Bu konu hakkında detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ağır ceza mahkemelerindeki sanıkların avukatlığını üstlenen kişilere ağır ceza avukatı denir.

title icon
Makaleler

İlleez Hukuk

teknoloji blogu